OBUKA ZA SPASIOCE NA VODI

Spasilac na vodi

Obuka se sastvoji iz dva segmenta:
Teorijskog i praktičnog.

Obuka se sastoji iz spasilačkih tehnika i obuke prve pomoći.
Po završetku obuke se dobija uverenje o stručnom osposobljavanju sa zvanjem
"Spasilac na vodi" i sertifikat prve pomoći.

Prijavi se

Ulazni test

200 metara kraul za manje od 4 minuta.
50 metara kraul za manje od 50 sekundi.
25 m ronjenje bez vremenskog ograničenja.

Neophodna dokumentacija

Lična karta
Studenti – Kopija indeksa(Prva strana i strana na kojoj je overen poslednji semestar)
Učenici – Kopija đačke knjižice (Prva strana i strana na kojoj je upisano poslednje polugodiste)
Lekarsko uverenje - Sportskog lekara ne starije od 10 dana
(mora biti naznačeno da je uverenje izdato za potrebe obuke za spasioce na vodi)
Kopija diplome srednje skole.

Spasilac

Je zvanje koje se dobija nakon zavrsene obuke drugog nivoa stručnog osposobljavanja u trajanju od 120 časova po predvidjenom planu i programu.
Preduslov za apliciranje za obuku drugog stepena je prethodno završena obuka prvog stepena.


Prijavi se

Uslovi za obuku:

Kandidat mora prethodno da ima završenu obuku prvog stepena.
Minimum jednu godinu iskustva u spasilaštvu na vodi

Spasilac - Master

Zvanje Spasilac Master se dobija nakon završene obuke za mora i okeane.

Prijavi se

Uslovi za obuku:

Prethodno završene obuka za zvanje spasilac na vodi.
Minimum dve godine radnog iskustva.

Spasilac - Instruktor

Zvanje Spasilac Instruktor se dobija nakon svih prethodno zavrsenih obuka.

Prijavi se

Uslovi za obuku:

Knadidat mora da ima završene sve prethodne obuke u oblasti spasilaštva na vodi.

Interni uslovi za obuku:

Minimum 5 godina radnog iskustva(minimum 2 godine rada na koordinatorskoj poziciji).
Zavrsena obuka za ronjenje na dah.
Zavrsena obuka za ronjenje sa bocama.
Visi stepen obuke prve pomoci.
Dozvola za upravljanje motornim camcem.

Prijava za obuku

Unesite vase podatke i  "zakačite"  potrebnu dokumentaciju

  Lična karta:


  Uputstvo:

  Zakačiti očitanu ličnu kartu ukoliko je sa čipom ili
  fotokopiju obe strane lične karte ukoliko je bez čipa

  Đačka knjižica / indeks:


  Uputstvo:

  Zakačiti prvu stranu i
  stranu na kojoj je upisana poslednja zavrsena
  godina/semestar

  Lekarsko uverenje


  Uputstvo:

  Zakačiti fotokopiju lekarskog uverenja ne starijeg od 10 dana