Prevencija predstavlja skup mera koje imaju za cilj sprečavanje nastajanja povreda ili utapanja

Primena mera prevencije je od velikog značaja za bezbednost kupača

Na svim uređenim kupalištima (bazeni, jezera, reke, mora) su postavljene table na kojima su istaknute mere prevencije i pravila ponašanja na kupalištu.

-Najbolja prevencija jeste upravo poznavanje svih potencijalnih opasnosti, mera zaštite i poštovanje pravila kupališta.-

Rashlađivanje vodom: posle dugog boravka (sedenja, ležanja, fizičke aktivnosti) na suncu opasno je naglo ući u vodu jer je temperaturna razlika vode i vazduha u letnjem periodu izuzetno velika (više od 10 stepeni). Postoji opasnost da dođe do šoka organizma, koji može prouzrokovati suvo davljenje (nagli prekid, blokada disanja) ili čak infarkt.

-Preporučuje se postepen, lagan ulazak u vodu.-

Ishrana: nije preporučljivo posle obilnih obroka ulaziti u vodu. U toku boravka na kupalištu unositi veću količinu tečnosti (ne previše rashlađene), jesti više puta dnevno u malim količinama lako svarljivu hranu. NE KONZUMIRATI ALKOHOL, sunce pojačava dejstvo alkohola 4 puta, posle konzumiranja veće količine alkohola nije bezbedno ulaziti u vodu, dok ne prođe dejstvo alkohola.

Skokovi i ronjenje: obe aktivnosti se smatraju rizičnim prilikom boravka u vodi, prvenstveno ako niste obučeni za njih. Kod skokova sa velikih visina postoji opasnost udarca o površinu vode, što može prouzrokovati povrede opasne po život. Veliku opasnost predstavljaju objekti pod vodom, naročito ako se oni ne vide dobro.

Zamor: najčešće nastaje kao posledica dužeg boravka u vodi (plivanja).

-U slučaju pojave zamora, najbolje je zauzeti ležeći položaj na leđima, plutati, sa što manje pokreta. Opustiti se i smiriti disanje. Posle odmora uputiti se ka obali. Dužina odmora zavisi od stepena zamora. Usled velike udaljenosti od obale faze odmora i plivanja se smenjuju. Važno je ostati pribran.

Neke od mera prevencija su:
1. Plivati i kupati se na samo za to predviđenim mestima
2. Poštovati pravila ponašanja i boravka na kupalištu
3. Slušati savete i naredbe spasioca !
4. Upotreba krema i sredstava radi zaštite od sunčevog zračenja
5. Rekviziti i pomagala za održavanje na vodi: upotreba ovih rekvizita nije preporučlijva za neplivače.
6. Deca: mlađa od 12 godina ne smeju biti na kupalištu bez pratnje odrasle osobe